Política de privacidad

Responsable del tractament
L’empresa responsable del tractament de les vostres dades en virtut d’aquesta política de privacitat és:
A2espaie SL
NIF: B65403602
Domicili: Carrer dels Vilabella, 5 3r 1a – 08500 VIC (Barcelona)
Adreça electrònica: administracio@espaie.cat
Web: https://www.espaie.cat
Telèfon: 931166452
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 42115, foli 95, full número B-400474, inscripció 1ª.

A A2ESPAIE, S.L. reconeixem la importància de protegir la vostra informació personal i ens comprometem a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.
La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de les dades dels diferents usuaris que naveguen pel web o que faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats al web.

Dades personals
Una dada personal és la informació que us identifica o us fa identificable. A través del web, en les caselles establertes amb aquest fi recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon, adreça postal, població, etc.
La visita de l’usuari al web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas que les faciliti, les dades es tractaran de forma lícita amb subjecció, en tot moment, als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i en la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre.

Finalitat, durada i legitimació del tractament
Tractarem amb les finalitats següents les dades que l’usuari ens proporcioni:
• Atendre la sol·licitud o petició efectuada per l’usuari a través del formulari de contacte situat al web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que faci per mitjà del formulari esmentat. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per donar compliment a la seva petició i durant el període establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.

La base legítima per millorar la seva experiència en navegar pel web és el consentiment que l’usuari atorga en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals
Les vostres dades no es comunicaran ni se cediran a tercers, llevat que existeixi una obligació legal i exceptuant els prestadors vinculats al Responsable que actuïn com a encarregats del tractament.
No es fan transferències internacionals; per al cas que en algun moment se’n poguessin fer, se us comunicarà a fi d’obtenir el vostre consentiment.

Actualització de dades
Per tal que puguem mantenir les dades personals actualitzades, és important que l’usuari ens informi sempre que s’hi hagi produït alguna modificació; en cas contrari, no responem de la seva veracitat.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i que tota la informació facilitada es correspon amb la situació real, que està posada al dia i que és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de tercers
Si l’usuari facilita dades de terceres persones a MECÀNIQUES TARADELL, S.L. per a qualsevol finalitat, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar-les, i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada
Tots els nostres formularis incorporen un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no facilita aquests camps o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà la tramesa de la informació.

Tractament de cookies
Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema a l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten al web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com l’usuari utilitzi el seu equip, es poden emprar per reconèixer l’usuari.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu programa de navegador. Podeu obtenir més informació llegint la nostra política de cookies.