Projecte següent Projecte anterior

Sorolla, apunts a la sorra

CaixaForum Lleida, Girona i Tarragona - Centre del Carme, València
Per a aquesta selecció d'obra de Sorolla, amb un pes important dels dibuixos i apunts sobre paper, es proposa ressaltar el protagonisme d'aquests com a obres clau per a la obtenció dels olis 'finals'. Es disposen els dibuixos de forma seqüencial per potenciar un diàleg d'igual a igual. Els paraments verticals estan folrats amb paper kraft natural evocant el color de la sorra, tant present en les obres de la mostra. La gràfica s'integra en aquest fons però sense agafar relleu.

2015 - 2017

Obra Social "la Caixa"

Comissària: Consuelo Luca de Tena

Disseny de l'exposició: Anna Alcubierre

Grafisme: Lali Almonacid

Enllaç: Obra Social "la Caixa"
Compartir Facebook Twitter

Itinerància a Tarragona

Muntatge

Projecte següent Projecte anterior