Projecte següent Projecte anterior

Salamandra

Teatre Nacional de Catalunya
Al desert californià, hi viu un rar amfibi en via d’extinció: la salamandra. A partir d’aquesta anècdota, l’autor construeix la història d’uns personatges a la recerca dels seus orígens.

2005

Sala Petita

Autor: Josep Mª Benet i Jornet

Director: Toni Cassares

Escenografia: Anna Alcubierre

Il·luminació: Ignasi Camprodon

Vídeo: Josep M. Mañé

Fotografies: Teresa Miró

Enllaç: TNC
Compartir Facebook Twitter

L’obra ens proposa un itinerari a través del qual prenem consciència que els elements en què se sustenta la nostra identitat són precaris, inestables i abocats sense remei, a desaparèixer.

Projecte següent Projecte anterior