Projecte següent Projecte anterior

FEMINISMES!

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
FEMINISMES! reuneix les exposicions «L’Avantguarda Feminista dels anys 70. Obres de la VERBUND COLLECTION, Viena» i «Coreografies del gènere» i un extens programa d’activitats per posar de manifest el diàleg, les continuïtats i les ruptures entre el feminisme radical dels anys setanta i els feminismes actuals.

2019

Sala 3

Comissàries: Gabriele Schor i Marta Segarra

Museografia: Anna Alcubierre

Gràfica: Avanti-Avanti

Enllaç: CCCB
Compartir Facebook Twitter

Tant la gràfica aplicada a l’espai, com el suport de les obres audiovisuals són un element trencador en relació a l’ortogonalitat de la distribució de murs.

Es tracta d’una doble exposició amb un espai d’enllaç al mig. En aquest sentit, la direccionalitat del recorregut és reversible.

L’arquitectura de la sala 3 del CCCB es mostra descoberta de manera que la intervenció museogràfica hi dialoga buscant la màxima harmonia.

Projecte següent Projecte anterior