Projecte següent Projecte anterior

El museu explora. Obres d’art a examen

Museu Nacional d'Art de Catalunya
L’exposició mostra obres de diferents períodes sotmeses a examen i anàlisis per part dels conservadores-restauradors del MNAC. La posada en escena fa protagonista el “museu-laboratori”, realçant els treballs d’investigació i apropant els materials, suports i eines utilitzades pels experts, al públic.

2012

Sala d'exposicions temporals 1

Comissària: Mireia Mestre Campà

Museografia: Anna Alcubierre

Grafisme: GS gràfica

Enllaç: Continuarà_RTVE
Compartir Facebook Twitter

S’aconsegueix l’atmosfera amb l’ús de materials propis dels tallers com a suport gràfic, la transparència constructiva mostrant les estructures, la presentació a escala 1/1 dels resultats científics enfront de la peça original, i la unitat en el tractament de la informació, ben diferenciada de l’exposició de les obres d’art.

Destaquem la sostenibilitat dels materials constructius així com el procés de producció tant a nivell ambiental com econòmic.

Posem accent als espais i elements interactius amb la seva vesant més pedagògica.

Muntatge

Projecte següent Projecte anterior