Projecte següent Projecte anterior

Gilabertus, un vitage a la descoberta del passat

Museu Episcopal de Vic
Als inicis de l’Institut d’Estudis Catalans un grup de personalitats de la cultura catalana van emprendre un viatge-missió. Els resultats foren excepcionals, de manera que les repercussions culturals esdevingueren intenses i de molt llarga durada.

2008

Museu Episcopal de Vic

Comissari: Eduard Riu-Barrera

Museografia: Anna Alcubierre

Grafisme: GS gràfica

Compartir Facebook Twitter

L’exposició escenifica, de forma estilitzada, aquesta idea de viatge.

Projecte següent Projecte anterior