— en sostenibilitat

La major part dels nostres projectes són efímers, per tant, dissenyem perquè es construeixin espais que seran desconstruïts. Conscients del nostre paper d'intermediació ens hem fet experts en proposar intervencions que prioritzen els criteris de sostenibilitat ambiental. Aquesta pràctica evoluciona amb les investigacions que estem desenvolupant en aquesta direcció en l’àmbit acadèmic.

— en tecnologia

Estem oberts a l'entrada de la tecnologia als espais expositius per enriquir l'experiència dels visitants. Quan les condicions ho requereixen, assistim en el procés de presentació virtual de continguts. Investiguem en l'àmbit de la representació i la fabricació digitals.

— d’espais expositius

Conceptualitzem i dissenyem exposicions temporals i permanents, a museus i centres culturals. Acompanyem aquests actors en un ampli ventall de tasques pròpies de l'activitat museogràfica, que van des de la gestació de l'exposició fins a la producció.

— d’espais escènics

Treballem d’escenògrafs, amb espectacles de teatre, dansa o d’altres generes. Entenem l’escenografia com un llenguatge visual que produeix atmosferes, i que dialoga amb molts d’altres llenguatges escènics.